Algemene voorwaarden

1. Algemeen. Kroes Massage verleent geen medische behandelingen, is een professionele massagepraktijk en biedt GEEN enkele vorm van erotische massage.

2. Afspraken. Afspraken voor bezoeken en of behandelingen worden op voorhand, telefonisch of per e-mail gemaakt en zijn altijd (om een goed administratie aan te leggen) onder vermelding van volledige naam, adres, email en telefoonnummer. Het is dus niet mogelijk om zonder afspraak langs te komen. Wanneer je een afspraak maakt, stem je zondermeer in met de algemene voorwaarden zoals deze hier staan vermeld.

3. Contra indicaties. Contra indicaties zij redenen waarom iemand niet of gedeeltelijk niet gemasseerd mag worden, tenzij er toestemming is van de behandelend arts en/of specialist. Om er zeker van te zijn dat u geheel/gedeeltelijk gemasseerd mag worden zal, vooraf aan elke massage, een korte anamnese (intake) afgenomen worden. let wel indien de masseur niet volledig of verkeerd ingelicht word kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade en/of letsel ten gevolge van een door ons uitgevoerde massage. Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut, bent u zwanger  of gebruikt u medicijnen dan kan ik u vragen of u overlegt met deze arts of een massage tijdens de behandelperiode wel wenselijk is.

4. Betalingen. Kroes Massage vermeld alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en/of producten contant te voldoen, tenzij anders afgesproken en bevestigd door Kroes Massage.

5.Persoonsgegevens en privacy. Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.

6. Annuleren. Gemaakte afspraken kunt u minimaal 24 uur voor aanvang kosteloos annuleren. Bij annuleren binnen 24 uur voor de afspraak ben ik genoodzaakt om een factuur met de volledige kosten te sturen. Annuleren kan via telefoon en e-mail.

7. Aansprakelijkheid. Kroes Massage is niet verantwoordelijk/aansprakelijk te stellen voor materiële en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens of na het behandelen. Een behandeling bij kroes massage is geheel op eigen risico, en u bent zelf verantwoordelijk voor het juist vermelden van uw algehele gezondheid.

8. Cadeaubonnen. De cadeaubon kan alleen bij Kroes Massage worden ingewisseld. De cadeaubon is niet inwisselbaar voor contant geld. Een via de e-mail bestelde cadeaubon kan niet geannuleerd worden. Wij accepteren alleen originele cadeaubonnen (geen kopieën) en zijn niet verantwoordelijk voor verloren cadeaubonnen en kunnen deze derhalve niet vergoeden.

9. Uitsluiting van behandeling. Kroes Massage behoud zich het recht voor om een cliënt voor behandeling uit te sluiten.

10. Overig. De algemene voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Kroes Massage ten aller tijden worden gewijzigd.